Privatumo politika – Saidė genomics

Privatumo politika

www.saidegenomics.com svetainės valdytojas UAB ,,Saidė“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga, laikydamasi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) (angl. General Data Protection Regulation, GDPR) bei kitų LR Valstybės įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Žemiau pateikiama, kaip įmonė renka, naudoja ir saugo Jūsų informaciją šioje interneto svetainėje. Jei turite kokių nors klausimų, prašome kreiptis 14 punkte nurodytais kontaktais.

1. Kas yra atsakingas už Jūsų informacijos apsaugą?

Už Jūsų informacijos apsaugą atsakingas www.saidegenomics.com svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas UAB ,,Saidė” (toliau – „Bendrovė“) (į.k. 305917664, Grūdų sodų 12 g. 22, LT-11314, Vilnius, Lietuva)

2. Kodėl yra renkama Jūsų informacija?

Bendrovė teikia viešą prieigą prie Svetainės bei socialinių tinklų Facebook, LinkedIn ir Instagram profilių (toliau – „Socialinių tinklų profiliai“) juos palaiko, tobulina ir užtikrina jų saugą. Jūs, naršydami Bendrovės Svetainėje ir Socialinių tinklų profiliuose, sudarote su ja sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ir Socialinių tinklų turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir čia pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Informacija apie Jus renkama, naudojama ir saugojama, siekiant:

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti Bendrovės Svetainę ir jos vartotojų patirtį;
 • atsakyti į Svetainės lankytojų klausimus, pasiūlymus, teikti pagalbą;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti vartotojų norus, pageidavimus;
 • didinti Svetainės žinomumą atliekant rinkodaros veiksmus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir didinti funkcionalumą;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Bendrovės ar tarp Bendrovės ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • apsaugoti Bendrovės teises ir turtą, susijusius su Svetaine.

3. Kokia informacija apie Jus yra renkama?

Kai naršote Svetainėje, Bendrovė gali pasinaudoti technologijomis (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizėmis, slapukais ir pan.), kurios automatiškai pateikia:

 • naudojimo duomenis (kai įeinate į Svetainę, Bendrovė gali automatiškai gauti tam tikrus duomenis apie Jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą, pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL (angl. Uniform Resource Locator), turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos, laikai ir pan.);
 • informaciją apie įrenginį (kai įeinate į Svetainę, Bendrovė gali automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį, pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, naudojamą kalbą ir pan.);
 • informaciją apie Jūsų sutikimą leisti įdiegti slapukus (kai lankotės Bendrovės svetainėje, Jūsų prašoma sutikti su slapukų įdiegimu į Jūsų kompiuterį).

Atkreipiame dėmesį, kad šie duomenys yra anoniminiai ir pagal surenkamą informaciją Bendrovė negali nustatyti tikslios Jūsų tapatybės.

Kai savo iniciatyva parašote žinutę Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais ar pasinaudodami svetainės funkcionalumu, renkami šie Jūsų duomenys:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo klausimo ar pasiūlymo kontekste;
 • Bendrovės atsakymas į Jūsų klausimą.

Atkreipiame dėmesį, kad siekdami tinkamai atsakyti į Jūsų klausimą Bendrovė gali Jūsų paprašyti papildomos informacijos, kuri, jos nuomone, yra būtina atsakymui į Jūsų klausimą pateikti.

4. Ar Svetainėje naudojami slapukai?

Taip, Bendrovės svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra techninė priemonė 3 punkte nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu.

Bendrovė naudoja:

 • sesijos slapukus, kad Jūs galėtumėte naudotis Svetaine;
 • analitinius slapukus, kad Bendrovė galėtų matyti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėtų pasiūlyti kokybišką, Jums aktualiausią informaciją;
 • rinkodaros slapukus, siekiant didinti Bendrovės žinomumą bei tam, kad Jums būtų rodoma įdomesnė ir Jūsų interesus atitinkanti reklama.

Svetainėje gali būti naudojami ir sesijos, ir nuolatiniai slapukai. Uždarius naršyklę, sesijos slapukas dingsta, o nuolatinis – lieka, ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje.

 

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

The name of the cookie The purpose of using the cookie The term of use of the cookie Data used
Google Analytics
Puslapio lankomumo stebėsena
2 metai
Anoniminiai duomenys, slapuko suteiktas unikalus numeris
Facebook Pixel
Puslapio lankomumo stebėsena, reklamų atvaizdavimas
Facebook socialiniame tinkle Slapuko naudojimo terminas - 1 mėnuo
Slapuko suteiktas unikalus numeris
cookiesYZZY
Įsiminti, ar sutikote su slapukų naudojimu
Facebook socialiniame tinkle Slapuko naudojimo terminas - 1 mėnuo
Slapuko suteiktas unikalus numeris

Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

5. Ar renkama jautri (asmeninė) informacija apie Jus?

Jautri informacija apie Jus NĖRA RENKAMA.

6. Kokią informaciją turite pateikti internetinėje svetainėje ir kodėl?

Kaip Svetainės lankytojui Jums nereikia pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama, naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais pateiksite klausimą, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

 • identifikacinius duomenis (vardas, pavardė ir pan.);
 • kontaktinius duomenis (el. pašto adresas ir pan.);
 • klausimo temą ir turinį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį, pvz., darbo sutartį. Nepateikus tam tikros informacijos, kuri Bendrovei yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.

7. Kodėl yra leidžiama rinkti informaciją apie Jus?

Mes teisėtai renkame informaciją apie Jus tam, kad Bendrovė galėtų:

 • teikti prieigą prie Svetainės, t. y. leisti naršyti Bendrovės Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą;
 • atsakyti į Jūsų pateikiamus pasiūlymus dėl sutarčių su Jumis sudarymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • užtikrinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Bendrovės arba tarp Bendrovės ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • tobulinti Svetainę ir jos naudotojų patirtį;
 • apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos prieigos;
 • stebėti svetainės lankomumą, vykdyti rinkodarą atvaizduojant Jums įdomias bei aktualias reklamas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
 • užtikrinti savo teisinių įsipareigojimų laikymąsi ir prireikus išspręsti visus ginčus, galinčius kilti su Jumis ar kitomis šalimis.

Jūsų asmens duomenis, atsiųstus kartu su klausimu savo iniciatyva Bendrovė privalo saugoti laikantis įstatymų nuostatų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

8. Kokia informacija apie Jus yra renkama iš kitų šaltinių?

Bendrovė nerenka jokių Svetainės lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

9. Ar surinkti duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Surinkti duomenys NEBUS perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

10. Su kuo Bendrovė gali dalintis Jūsų asmens duomenimis?

Jūsų asmeninius duomenis Bendrovė gali atskleisti bendrovės paslaugų tiekėjams ar rangovams, jei tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui. Taip pat, jei toks atskleidimas yra būtinas, norint laikytis Bendrovei taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

11. Kiek laiko bus saugojama apie Jus surinkta informacija?

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma taip, kaip nurodyta slapukų lentelėje, esančioje 4 skyriuje. Visa kita informacija saugoma vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų terminų saugojimo rodykle arba konkretiems santykiams taikomu ieškinio pareiškimo senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų yra ilgesnis.

12. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje (pažymime, kad šioms teisėms gali būti taikomi įstatymų nustatyti apribojimai ar sąlygos):

 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Bendrovės intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Bendrovės interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus: 1) kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Bendrovės interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas, siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų; 2) kai Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą: 1) kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos; 2) pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Bendrovės intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Bendrovės sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo; 3) kai Bendrovei asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų; 4) bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Ar Jūsų asmens duomenys bus naudojami automatiniam sprendimų priėmimui arba profiliavimui?

Jūsų asmens duomenys NEBUS naudojami automatiniam sprendimų priėmimui arba profiliavimui.

14. Ką daryti, jeigu turite klausimų?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip Bendrovė renka, naudoja ir saugo Jūsų duomenis, kviečiame kreiptis Bendrovės el. paštu – saide@saidegenomics.com.